ДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА…

За да се сошие машински одредена изработка, потребни се 34 секунди. Но, доколку се шие рачно за истата ќе бидат потребни 12 минути.

Конецот за рачно шиење е многу поскап од оној кој се користи при машинско шиење.

Рачно сошиеното е поиздржливо и подолготрајно од шиеното машински.

 

Сарачкото шиење го користеле и нашите опинчари и сарачи (занаетчии кои изработувале седла)

Тоа е најдоброто и најцврстото шиење на кожата. Едниот конец е независен од другиот, се користат две игли и се шие вкрстено со восочен конец кој е издржлив на надорешни влијанија.

Рачно шиен, кожен бележник

https://esnaf.eu/mk/product/kozen-beleznik-a6-2/