ДАЛИ ЗНАЕШ ДЕКА…

Во минатото бакарот исклучиво се користел за изработка на украси и декорации за домот.

Бакарот е необичен и уникатен метал, но многумина не го вредуваат како драгоцен само затоа што не е сјаен како златото и среброто.

Бакарните алки во Еснаф се со уникатна патина и бидејќи се заштитени и лакирани нема да ја менувааат бојата.