ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ ЗА ЕПОКСИДНА СМОЛА

Епоксидна смола е синтетичка смола која што може да се користи за многу различни намени.

Епоксидот се создава со мешање на две компоненти што се совпаѓаат едни со други. Кога течната смола се меша со соодветен зацврстувач, се активира хемиска реакција, која обично трае неколку часа. По мешањето на компонентите едни со други, зрачи топлина и материјалот се менува од течна во цврста состојба. Различни епоксидни смоли имаат различни својства и можат да се користат за многу различни намени.

Епоксидната смола е во основа многу разноврсна и може да се користи за разни видови уметнички и занаетчиски проекти.                                    Таа се користи за изработка на:

Накит, уметнички предмети како слики, калапи, фигури, разновидни декорации, приврзоци.